قیمت گذاری

بسته های امنیتی

ما برنامه های مختلف قیمت گذاری داریم

پایه ای

رایگان

هر ماه

امکانات

 • ۳۰ روز تست محصول
 • محافظت در هر زمان را ارتقا دهید
 • حذف بدافزار غیر مجاز
 • کمک زنده ۲۴/۷
 • هر ۱۲ ساعت اسکن کنید
 • پیکربندی نرم افزار


ادامه مطلب

تصویر
تصویر

محبوب

تومان۲۹

هر ماه

امکانات

 • ۴۰ روز تست محصول
 • محافظت در هر زمان را ارتقا دهید
 • حذف بدافزار غیر مجاز
 • کمک زنده ۲۴/۷
 • هر ۱۳ ساعت اسکن کنید
 • پیکربندی نرم افزار


ادامه مطلب

تصویر
تصویر

پایه ای

تومان۵۹

هر ماه

امکانات

 • ۵۰ روز تست محصول
 • محافظت در هر زمان را ارتقا دهید
 • حذف بدافزار غیر مجاز
 • کمک زنده ۲۴/۷
 • هر ۱۴ ساعت اسکن کنید
 • پیکربندی نرم افزار


ادامه مطلب

تصویر
تصویر

در تماس باشید

امروز ما را مخاطب کنید تا با یک متخصص در مورد نیازهای خاص خود صحبت کنیم


تصویر

حق چاپ محفوظ است @1399 طراحی شده توسط صدرکام